خدمات ما

کوچینگ

کوچینگ فردی

در کوچینگ فردی در زمینه‌های کسب‌وکار، اجرایی، زندگی، حرفه یا ارتباطات گفتمان می‌شود. کوچینگ فردی رابطه‌ای است که با توافق اولیه میان یک کوچ و یک مراجعه‌کننده طراحی و تعریف می‌شود و بر اساس علایق، اهداف و مقاصد مراجعه‌کننده شکل می‌گیرد.

کوچینگ گروهی

کوچینگ گروهی نوعی فرآیند یادگیری جمعی است. یک کوچینگ گروهی ممکن است از پرس‌وجو، بازخورد، درخواست و بحث کردن برای کمک به یک گروه برای رسیدن به هدفی همانند کمک نماید. در کوچینگ گروهی افراد می‌توانند برای اهداف رشد، کسب‌وکار، ارتباطات، استراتژی‌ها، برنامه اقدامات عملی و … برای رسیدن به این اهداف خود را طرح‌ریزی کنند.

کوچینگ تیمی

کتاب خردمندی تیم ها، تیم را این‌گونه تعریف می کند: «تیم متشکل از تعداد کمی از افراد با مهارت های تکمیلی است که به یک رویکرد مشترک نسبت به شاخص های عملکرد و اهداف متعهد هستند و هر یک مسئولیت های متقابل را بر عهده می گیرند». کوچینگ تیمی روشی است که در آن مدیران و رهبران می توانند علاوه بر وظایف رسمی سازمانی، منافع شخصی کارکنان را نیز در نظر بگیرند و در نتیجه روحیه و انگیزه آن‌ها را افزایش دهند.

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی، فرآیندی‌ست که با هدف ایجاد تغییرات سیستمی در یک سازمان، توسط یک یا تعدادی از کوچ‌ها طراحی و اجرا می‌شود. اصلی‌ترین تمرکز پروژه‌های کوچینگ‌سازمانی بر اهداف سازمانی‌ست که می‌تواند بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از اهداف یک مدیر یا اهداف یک تیم از آن سازمان باشد. کوچینگ سازمانی با هدف حمایت از تکامل تیم‌ها برای رسیدن به اهداف عالی سازمانی کار می‌کند، در نتیجه تعاملات کوچینگ سازمانی می‌تواند بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از انواع دیگر کوچینگ باشد.

مدیر

منتورینگ

منتورینگ را یک رابطه‌ میان دو نفر در نظر می‌گیریم که در آن، یکی از طرفین دارای تجربه، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که می‌تواند به تدریج و در طی زمان به طرف دوم منتقل کند. وقتی شما کسی را به عنوان منتور انتخاب می‌کنید، قاعدتاً مدل ذهنی و تجربه و نحوه‌ی نگرش او را پذیرفته‌اید و همین باعث می‌شود که با جان و دل (و نه به خاطر فشار قانونی) حرف‌ها و توصیه‌های او را بپذیرید.

لیزر کوچینگ

لیزر کوچینگ به فرآیندی گفته می شود که کوچ با مراجع در زمان کمی مثلاً۲۰دقیقه باهم یک مبحث و چالش کوچینگی را پیش می برند. لیزر کوچینگ معمولاً بین جلسات کوچینگ اتفاق می‌افتد تا کوچ و مراجع در مسیر رسیدن مراجع به اهدافش با هم موانع پیش آمده را بررسی و رفع کنند. لیزر کوچینگ می‌تواند برای مدیران و سرپرستانی که آگاه از انجام فعالیت هایی که در راستای رسیدن به هدف هستند هم انجام شود؛ تا شخص مراجع به اطمینان حاصل از انجام یا عدم انجام فعالیت مربوطه برسد.